برفستان 917727

ملا

برفستان,حکایت های ادبی,عبید زاکانی,ملا,

سلطان محمود رادر حالت گرسنگی بادمجان بورانی پیش آوردند ، خوشش آمد و گفت :بادمجان طعامی است خوشندیمی در مدح بادمجان فصلی پرداختچون سلطان محمود سیر شد ، گفت : بادمجان سخت مضر چیزی استندیم باز در مضرت بادمجانسخن پردازی کردسلطان گفت : ای مردک تا زمانی پيش كه مدحش میگفتیگفت: من ندیم توام نه بادمجانمرا چیزی می باید گفت که تو را خوش آید نه بادمجان را عبید_زاکانی***روزی دوستی از ملانصرالدین پرسید : ملا ، آیا تا بحال به فکر ازدواج افتادی ؟ملا در جوابش گفت : بله ، زمانی که جوان بودم به فکر…

ملا

سلطان محمود رادر حالت گرسنگی بادمجان بورانی پیش آوردند ، خوشش آمد و گفت :بادمجان طعامی است خوشندیمی در مدح بادمجان فصلی پرداختچون سلطان محمود سیر شد ، گفت : بادمجان سخت مضر چیزی استندیم باز در مضرت بادمجانسخن پردازی کردسلطان گفت : ای مردک تا زمانی پيش كه مدحش میگفتیگفت: من ندیم توام نه بادمجانمرا چیزی می باید گفت که تو را خوش آید نه بادمجان را عبید_زاکانی***روزی دوستی از ملانصرالدین پرسید : ملا ، آیا تا بحال به فکر ازدواج افتادی ؟ملا در جوابش گفت : بله ، زمانی که جوان بودم به فکر…

ملا

برفستان؛حکایات جالب و خواندنی(قسمت پانزدهم)

_برفستان_حکایت های ادبیگربه ای از خانه شیخی  مرغی به دندان گرفت ، در حال فرار شنید که زن شیخ فغان سر داد و گفت:حاج آقا گربه مرغ را برد، 


شیخ با خونسردی گفت : ملالی نیست قران  را بیاور .


گربه باشنیدن این سخن بلافاصله مرغ را رها کرد و گریخت ، از او پرسیدند : تو را چه پیش آمد که مرغ را رها کردی ،


 گفت : شما این  ها را نمیشناسید اکنون یک آیه از قرآن پیدا میکند و فردا بالای منبر گوشت گربه را حلال اعلام میکند !


عبید_زاکانی***


مردی زنی بگرفت 

به روز پنجم فرزندی بزاد!

مرد به بازار رفت و لوح و دواتی بخرید او را گفتند : این از بهر چه خریدی 

گفت طفلی را که پنج روزه زایند 

سه روزه مکتبی شود ...


عبید_زاکانی***شخصی نزد طبیب رفت و گفت موی ریشم درد می کند!

پرسید که چه خورده ای ؟

 گفت نان و یخ!


گفت برو بمیر که نه دردت به آدمی ماند و نه خوراکت!!


عبید_زاکانی***
ادامه مطلب

خرید اشتراک ویژه

- برخی از پست های سایت ویژه هستند؛ برای مشاهده این نوع پست ها نیاز به ارتقاء حساب کاربری خود دارید.
- برای خرید اشتراک ویژه حتما در سایت عضو شوید؛ سپس در فرم خرید اشتراک ویژه نام کاربری خود را وارد کنید تا اشتراک ویژه برای شما اعمال شود.

مطالب سایت بر حسب

برفستان

چهارشنبه 02 آبان 1397

انگیزشی، برفستان

پنجشنبه 10 مرداد 1398
خرید اشتراک ویژه